Mẫu Phào chỉ PS Vân gỗ
Mẫu phào chỉ PS màu vân gỗ óc chó  9010-002 vs 6010-002
Mẫu phào chỉ PS màu vân gỗ óc chó 600-002 vs L95-002
Mẫu phào chỉ PS màu vân gỗ óc chó 805-002 vs 900-002
Mẫu phào chỉ PS màu vân gỗ óc chó 100-002 vs 115-002
Mẫu phào chỉ PS trắng trơn PT 6001T  VS NH 180T
Mẫu phào chỉ PS trắng trơn PT 805T vs PT 900T
Mẫu phào chỉ PS trắng trơn PC 250T vs PC 310T
Mẫu phào chỉ PS trắng trơn PC 2091T vs PC 410T