Mẫu phào chỉ phào nẹp - chỉ khung tranh hoa vàng PCT 852TV VS PCT 100-1TV
Mẫu phào chỉ phào nẹp - chỉ khung tranh hoa vàng PCT 100TV VS PCT 900TV
Mẫu phào chỉ PS màu vân gỗ óc chó  2091-002 vs 410-002
Mẫu phào chỉ PS màu vân gỗ óc chó  9010-002 vs 6010-002
Mẫu phào chỉ PS màu vân gỗ óc chó 600-002 vs L95-002
Mẫu phào chỉ PS màu vân gỗ óc chó 805-002 vs 900-002
Mẫu phào chỉ PS màu vân gỗ óc chó 100-002 vs 115-002
Mẫu phào chỉ PS nẹp góc chống cháy  V3-051 vs V3-012
Mẫu phào chỉ PS nẹp góc chống cháy  V3-050 vs V3-052
Mẫu phào chỉ PS nẹp góc chống cháy  V3-006 vs V3-008
Mẫu phào chỉ PS nẹp góc chống cháy  V3-001 vs V3-015
Mẫu phào chỉ PS nẹp góc dương vân gỗ
Mẫu phào chỉ PS nẹp góc dương cao cấp 3003T vs 3003V