Mẫu phào chỉ PS len chân tường  trắng PT1015 vs 802-320
Mẫu phào chỉ PS len chân tường vân gỗ L95-02 vs 706-320
Mẫu phào chỉ PS len chân tường vân gỗ 802-127-26 vs 802-291-1
Mẫu phào chỉ PS len chân tường vân gỗ 802-853-25 vs 802-298