Công trình thi công phào chỉ dát vàng tại Hải Dương

Đăng bởi Phạm Huân
Thứ Bảy,
Jul/07/ 2022
Thông tin công trình
Mã công trình :
CT-2156
Chủ đầu tư :
Anh Hưng
Địa điểm :
Hải Dương
Thể loại công trình :
Thi công phào chỉ
Phào chỉ sử dụng :
Phào chỉ PU
Năm thực hiện :
2022
Chủ chì :
Phạm Hồng Huân
Đơn vị thi công :
Phào Chỉ Phạm Gia
Tổng diện tích :
200m2

Công trình thi công phào chỉ dát vàng tại Hải Dương