Thi công phào chỉ dát vàng căn hộ tại Hà Nội CT-2034

Đăng bởi Biên Nguyễn
Thứ Bảy,
Jun/30/ 2022
Thông tin công trình
Mã công trình :
Thi công phào chỉ dát vàng căn hộ tại Hà Nội CT-2034
Chủ đầu tư :
Anh Minh
Địa điểm :
Hà Nội
Thể loại công trình :
Thi công phòa chỉ
Phào chỉ sử dụng :
phào chỉ dát vàng
Năm thực hiện :
2022
Chủ chì :
Phạm Hồng Huân
Đơn vị thi công :
Phào Chỉ Phạm Gia
Tổng diện tích :
70m2

Thi công phào chỉ dát vàng căn hộ tại Hà Nội CT-2034